Γάμος προσώπων του ίδιου φύλου στην ΕλβετίαMarriage for all: Yes or No ?

Γάμος προσώπων του ίδιου φύλου στην Ελβετία
Marriage for all: Yes or No ?

Η νομική ένωση μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου είναι ένα νομικό και όχι μόνο ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα τις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών αλλά και την παγκόσμια κοινότητα των πολιτών. Κι αν ακόμα οι φωνές κατά συνεχίζουν να ακούγονται και να επικρατούν,...

Έμφυλη Βία και άτομα με διανοητική αναπηρία

Η βία είναι κοινωνικό ζήτημα Ζούμε σε μία εποχή στην οποία η έμφυλη βία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Μία πτυχή του προβλήματος όμως την οποία τείνουμε να αγνοούμε είναι η βία κατά των...