Πλήγμα του αθλητισμού, ο σεξισμός.

Πλήγμα του αθλητισμού, ο σεξισμός.

Ο σεξισμός, όπως έχει διαπιστωθεί, παρουσιάζεται σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής και αναπόφευκτα δεν εκλείπει από τον αθλητικό χώρο. Παρόλο που οι αναχρονιστικές θεωρήσεις βιολογικής υπεροχής -βάση των οποίων δομήθηκαν οι έμφυλες διακρίσεις...