Και αν είμαι μίσανδρη;

Και αν είμαι μίσανδρη;

Και αν είμαι μίσανδρη; Στο βιβλίο της «Μισώ τους άνδρες» (Moi les hommes, je les déteste), η Pauline Harmange (2021) αγκαλιάζει τα μισανδρικά της αισθήματα, και εξερευνά το αν η έκφραση του θυμού των γυναικών απέναντι στους άνδρες μπορεί να αποτελέσει ένα «χαρούμενο...