Η σεξεργασία στη σύγχρονη εποχή υπό το πρίσμα της βιωμένης εμπειρίας: συνέντευξη με δύο σεξεργαζόμενα άτομα 

Υπάρχουν θέματα για τα οποία όλα τα άτομα που μετέχουν στο φεμινιστικό κίνημα συμφωνούν. Και υπάρχει και το θέμα της σεξεργασίας. Στους φεμινιστικούς κύκλους, πάντοτε παρατηρούνταν έντονη διαφωνία, ακόμα και σε υψηλούς τόνους, όταν πέφτει στο τραπέζι η σεξεργασία....