4 Προσωπικότητες από τον ΛΟΑΤΚΙ+ Ακτιβισμό

4 Προσωπικότητες από τον ΛΟΑΤΚΙ+ Ακτιβισμό

(Περιγραφή εικόνας: από αριστερά προς δεξιά: Ελισάβετ Βακαλίδου, Πάολα Ρεβενιώτη, Λουκάς Θεοδωρακόπουλος, Ζακ Κωστόπουλος) Ο ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμός στην Ελλάδα έχει διανύσει μία μακρά πορεία 40 περίπου χρόνων, κατά την οποία πολλά άτομα μπήκαν μπροστά στους αγώνες για την...